Gotická cesta - Spiš a Gemer

goticka cesta, spis, gemer, slovakiaGotická cesta je prvou tematickou kultúrno-poznávacou cestou na Slovensku. V ucelenom okruhu Vám predstaví najzaujímavejšie a najvzácnejšie skvosty regiónu Spiš-Gemer: vysoko na vrchoch sa týčiace hradné komplexy, zachované historické jadrá miest, múzeá a katedrály - ale aj klenoty akými sú dedinské kostoly, meštianske a remeselnícke domy, alebo romantické kamenné mosty, ale aj unikátne prírodné pamiatky a jaskyne.

Pritom nenarazíte iba na umelecké a stavebné diela gotiky, ale presvedčíte sa aj o kráse fascinujúcich stôp, ktoré tu zanechali aj iné kultúrno-historické epochy.

Levoča

Levoča sa stala v 14. storočí slobodným kráľovským mestom a patrila medzi popredné mestá na Slovensku. Vďaka zachovalým unikátnym kultúrnym pamiatkam bola zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.  

Najväčší drevený neskorogotický oltár na svete vysoký 18,6 metra a široký 6 metrov – Majster Pavol z Levoče.

Atrakcie Levoče:

Radnica z konca 15. storočia s alegorickými freskami na južnej fasáde.

Klietka hanby je zaujímavou kovovou stavbou na pevnom základe. Pochádza asi z roku 1500 a slúžila na pranierovanie žien.

Hradobné opevnenie obkolesuje celé historické jadro mesta v dĺžke takmer 2,5 km. Pozostáva z dvoch častí, medzi ktorými je voľný priestor nazývaný Zvinger. Počiatky hradieb siahajú do 13. storočia. Súčasťou hradieb boli aj brány, bašty a veže.

 

Hrad Krásna Hôrka

Gotický hrad z roku 1320 patrí k najzachovalejším na Slovensku s pôvodnými interiérmi, kde je čo obdivovať. Zaujímavou je najmä hradná kuchyňa a zbierka zbraní. Medzi najvzácnejšie exponáty patrí napr. bronzové delo z roku 1547 so súdkom pušného prachu a zásobou delových gúľ alebo hradné pušky – hákovnice z 18. a 19. storočia. Pri hrade koncom 20. storočia inštalovali aj mohutný stredoveký prak, ktorý sa využíva počas každoročne organizovaných hradných hier.

 

Kaštieľ Betliar

Reprezentačné lovecké sídlo uprostred nádherného anglického parku s romantickými stavbami, umelou jaskyňou a vodopádom. Rovnako zaujímavý je aj jeho interiér s galériou obrazov, hudobným a loveckým salónom, knižnicou, dobovým nábytkom a exotickými zbierkami. Za svoju rekonštrukciu dostal ocenenie EUROPA NOSTRA.

 

 

 

Dobšinská ľadová jaskyňa

Dobšinská ľadová jaskyňa, ležiaca v Slovenskom raji,  patrí svojou dĺžkou a hĺbkou k najväčším ľadovým jaskyniam v Európe. Nikde mimo alpskej oblasti sa v Európe nenachádza toľko ľadu s hrúbkou miestami väčšou ako 25 m. Vďaka svojmu významu a unikátnej výzdobe bola zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Jaskyňu objavil v roku 1870 banský inžinier E. Ruffini a už o rok ju miestni nadšenci sprístupnili verejnosti. V roku 1882 sa stala prvou elektricky osvetlenou jaskyňou v Uhorsku. Navštívilo ju viacero významných osobností, okrem iných aj bulharský cár a srbský kráľ. V roku 1890 sa vo Veľkej sieni konal koncert na počesť Karola Ľudovíta Habsburského. V minulosti sa v jaskyni organizovalo letné korčuľovanie. Pôvodne bola spojená so Stratenskou jaskyňou, avšak zrútením časti jaskyne sa prirodzené spojenie prerušilo. V tom čase sa vlastne začalo jej zaľadňovanie.

 

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa je doslova svetovou raritou a unikátnym prírodným javom podzemného krasu. Upúta najmä rôznorodosťou a bohatosťou aragonitovej výplne a zvláštnym vývojom podzemných priestorov. Vďaka svojmu významu a unikátnej výzdobe bola zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Na základe údajov o jej dĺžke možno usudzovať, že nejde o veľkú jaskyňu. Je však mimoriadne cenná. Jej hodnotu vytvára aragonitová výzdoba (známy je najmä útvar Srdce Hrádku), ktorá je jediná svojho druhu v strednej Európe, pričom na celom svete je podobných jaskýň len niekoľko.

Bohatá a pestrá aragonitová výplň vo forme ihličkových, špirálových a obličkových útvarov podobných trsom koralov vytvára neobyčajne rôznorodú zmes nádherných obrazov. Za najkrajšie miesto sa považuje Sieň Mliečnej dráhy. Biele aragonitové strapce v pukline na strope žiaria vo svetle lámp ako hviezdy na Mliečnej dráhe. Ojedinelosť a svetová jedinečnosť snehovo bielych kríčkov zaujme každého návštevníka.

 

Kežmarok

Kežmarok je mesto, ktoré sa môže pýšiť bohatou históriou, do ktorej sa zapísalo pred viac ako 750 rokmi. Duch minulosti pretrváva nielen v hrubých múroch kežmarského hradu, renesančnej radnice či meštianskych domov. Najväčšiu pýchu niekdajšieho kráľovského mesta pripomínajú cechy a remeslá, ktoré pre Kežmarok znamenali slávu a dobré meno v širokom okolí i ďalekých krajinách. Kežmarok ako križovatku obchodných ciest poznali kupci a obchodníci zo severu Afriky, Pobaltia, Európy a blízkej Ázie. A o tom, že obchodu sa darilo, svedčia zachované artefakty o množstve cechov a remeselníckych dielní, ktoré boli pre Kežmarok tak typické.

Dnes na túto tradíciu nadväzuje medzinárodný festival Európske ľudové remeslo, ktorý sa od roku 1991 dostáva do povedomia stále väčšieho okruhu verejnosti. Vždy počas troch dní v roku ožíva v historickom centre Kežmarku duch minulosti.

Umelecké i praktické výrobky, ktoré rastú pod rukami šikovných remeselníkov sú často krát spomienkou na už zabudnuté remeslá a tradície. Festival je aj vďaka letným prázdninám obľúbenou zastávkou mnohých turistov, ktorí si okrem remesiel a bohatého kultúrneho programy radi pozrú bohaté expozície kežmarského hradu, výstavy v galériách, krásnu knižnicu v starom lýceu, či osviežia sa v chlade a tichu nádherných kežmarských kostolov.

 

 

Spišský hrad

Spišský hradný vrch je unikátnym územím. Už neolitickí ľudia tu po sebe zanechali stopy dnes staré takmer 7 tisíc rokov. Ešte oveľa skôr sa týmito končinami pohyboval i neandertálsky človek. V jaskyni pod hradom boli nedávno nájdené kostrové ostatky muža a pri nich kožené mešce aj s mincami takmer spred dvetisíc rokov, z čias keltských Kotínov. Pred viac ako 800 rokmi tu začal vyrastať mohutný kamenný hrad v nadmorskej výške 634 m. No v roku 1780 sa na ňom nezmazateľne podpísal požiar. Hradná ruina spolu s rovnako jedinečným okolím územia Spiš je od roku 1993 súčasťou Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Je obľúbenou atrakciou nielen pre turistov, ale aj pre filmárov, ktorí často využívajú jeho kulisy, ako napríklad pre film Posledná légia.

 

Geoglyf koňa pod Spišským hradom

Na hradnom kopci Spišského hradu návštevník regiónu už nevníma len siluetu najväčšieho hradu v Európe ale už z diaľky tu vidno jedinečné umelecké dielo geoglyf – kamenný reliéf koňa.
Vytvoril ho austrálsky sochár Andrew Rogers ako súčasť projektu Rytmus života, ktorý je pod záštitou UNESCO. Na stavbu geoglyfu bol použitý miestny kameň - spišský travertín.
Tematickým námetom reliéfu bol kôň z keltskej mince nájdenej v archeologických vykopávkach na Spišskom hrade. Ide o jedno z najväčších výtvarných sochárskych diel na svete s rozmermi 100x100 metrov.

 

 

 

Červený kláštor

Stredoveký kartuziánsky Červený Kláštor z roku 1319, neskôr kláštor kamadulských mníchov bol počas svojho rozkvetu významným kultúrnym a duchovným centrom regiónu a pýšil mnohými výsadami, napr. právo mlyna, rybolovu, varenia piva. Vznikla tu pravdepodobne najstaršia elektráreň na Slovensku.

Obdivovať tu môžete vzácne umelecko-historické pamiatky, farmaceutickú expozíciu, herbár legendárneho mnícha frátra Cypriána, tradičný odev a ukážky ľudových tkanín, latinsko-slovenský slovník a preklad Svätého Písma od významného mnícha Romualda Hadbavného, gotický kláštorný kostol sv. Antona zo 14. st. a jeho vzácne barokové plastiky, kláštorné cely s malými záhradkami a zrenovovaný mlyn. Pred kláštorom sa nachádza chránený areál Pieninské lipy, z ktorých niektoré majú obvod až 6m.

 

Podolínec

Patrí medzi naše najstaršie mestá na Slovensku. Už v roku 1292 dostal Podolínec mestské práva a výsady. V roku 1412 bolo mesto povýšené na slobodné kráľovské mesto. V tom istom roku ho dal Žigmund do zálohu poľskému kráľovi Vladislavovi.

Mestskú pamiatkovú rezerváciu s malebným historickým námestím obkolesujú renesančné domy a farský kostol so stredovekými nástennými maľbami.

Zavrieť
  1. Označte hotely, ktoré Vás zaujali.
  2. Pokračujte tu - POŠLITE HROMADNÚ POŽIADAVKU NA CENOVÚ PONUKU.
  3. E-mailom dostanete cenovú ponuku priamo od hotelových event managerov.

Poslať požiadavky